Izazovi i primjene

OSIGURAVANJE EFIKASNE IZGRADNJE TUNELA PRAVILNIM KONDICIONIRANJEM TLA

Učinkovita upotreba EPB štitova za probijanje tunela nudi ravnomjernu potporu radnoj površini pod pritiskom. Kondicioniranje tla mora se provesti kako bi se zadovoljili zahtjevi koji se postavljaju pred iskopano tlo koje služi kao nosivi medij.

Uz MC-Montan Drive, sredstva za kondicioniranje posebno prilagođena različitim geološkim uvjetima, omogućujući vam postizanje visokih stopa probijanja tunela uz dobar stupanj učinkovitosti, pouzdanosti i ekološke kompatibilnosti.

SUSTAVI ZA INJEKTIRANJE PRSTENASTOG RASCIJEPA ZA TUNELSKE PROFILE

Prstenasti rascijep koji nastaje tijekom kretanja tunelom između štita i tla popunjava se mortom za injektiranje kako bi se smanjilo slijeganje površine i stabilizirala rastresita stijena. Receptura injektiranog mort u prstenasti prostor na cijeloj površini je prilagođena tako da ima vrijednosti krutosti i čvrstoće usklađene s onima okolnog tla. MC ima niz jednokomponentnih i dvokomponentnih receptura za injektiranje prstenastih razmaka unutar svog raspona MC-Montan Grout mase koje se mogu prilagoditi uvjetima stijene na licu mjesta specifičnim za vaš projekt izgradnje tunela. To znači da je svaki profil tunela opremljen optimalnim rješenjem podloge za minimalno slijeganje.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123