Izazovi i primjene

POVRŠINSKA ZAŠTITA ZA SVAKI ZAHTJEV

Konvencionalni premazi često su neadekvatni kada treba naglasiti izgled vaših betonskih površina, pružajući im zanimljivu boju, zaštitu od grafita ili rješenje za premošćivanje pukotina.  MC-Color nudi modularnu površinsku zaštitu koja obuhvaća tri linije proizvoda koje mogu zadovoljiti ove zahtjeve: MC-Color Proof, MC-Colour Flair i MC-Color Flex. Zajedno s različitim varijantama dostupnim sa svakom linijom proizvoda - klijenti, projektanti, arhitekti i izvođači radova mogu pronaći pravo rješenje za svaku pojedinu primjenu. Razine izvedbe povećavaju se sa svakom ocjenom, od standardne "čiste" verzije, do profesionalne razine "pro" pa sve do vrhunske varijante "vizije". Ovi se proizvodi pružaju poseban odabir u skladu s projektom koji se obavlja.

JEDINSTVENO PREMOŠĆAVANJE PUKOTINA NA BETONSKIM POVRŠINAMA

Napukle površine konstruktivnih elemenata veliki su izvor smetnji i zabrinutosti. One su neugledne ako ostanu ne sanirane, mogu dovesti do konstrukcijskog oštećenja objekta. S linijom proizvoda MC-Color Flex možete spriječiti ulazak vlage u konstrukciju, samim tim i stvaranje korozije armature koja je često za sobom povlači. Sustav nudi dugotrajnu zaštitu, kao i poboljšanje vizualnog izgleda. MC-Color Flex objedinjuje pigmentirane, izuzetno fleksibilne premaze za premošćivanje pukotina napuknute površine građevinskih komponenti ili površine osjetljive na pucanje. Vrhunski proizvod, MC-Color Flex vision, testiran je u skladu s EN 1062-7: 2004-08 i certificiran kao usklađen s klasom premošćivanja pukotina B4.1 (određena na -20 ° C). Ovo je jedinstveno za pigmentirane premaze i nema premca na tržištu.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123