Prelazna naprava
Natrag
Korišteni materijali: EP mort sa mc dur 1390 VK i kvarcni pijesak