Impressum
Natrag

Ova internet stranica je informativna ponuda sljedeće tvrtke:
MC-Building Chemicals d.o.o.
90010, Zagreb Kovinska ul. 4A
Telefon: + 01 5587 797

Oblik tvrtke: d.o.o.
Sjedište: Zagreb
Matični broj: 080740667
OIB: 18813452599

Odgovorna osoba:
MC-Building Chemicals d.o.o.
Matični broj: 080740667
Rukovoditelj: Albert Urkom

E-Mail: infocro@mc-bauchemie.com

Pitanja u svezi internet stranice:
E-Mail: infocro@mc-bauchemie.comPravna izjava:

Korištenjem ove internet stranice, njenim pretraživanjem, vi stupate u pravni odnos s našom tvrtkom u skladu s dolje navedenim uvjetima:

Ukoliko to ne želite, molim vas prekinite s korištenjem ove internet stranice.
I ovim putem Vas informiramo da je logotip MC-Bauchemie zaštićen znak, koji se bez izričite dozvole ne može koristiti.

Informacije na Internet stranici su informativnog karaktera, koje svatko koristi na svoju osobnu odgovornost, za eventualne netočnosti i nepravilnosti

MC-Building Chemicals d.o.o. ne preuzima odgovornost, nadalje zadržava pravo bez posebnog obavještenja vršiti izmjenu u tim podacima. Ukoliko su vam potrebne točne informacije, obratite se našim savjetnicima, odnosno našem uredu. Ovo pravno obavještenje – posebice dio koji se odnosi na propise o autorskim pravima – obavezujuće je za sve korisnike. MC-Building Chemicals d.o.o ne prihvaća nikakvu – niti materijalnu, niti moralnu – odgovornost, niti jamstvo prema ikome i ni pod kojim uvjetima:

– za viruse ili programe štetnog karaktera koji se eventualno dobiju preko internet stranice,
– za dostupnost sadržajima drugih Internet stranica, a kojima je pristupano preko ove Internet stranice, nadalje to se ne smatra odobravanjem, niti prihvaćanjem od strane tvrtke MC-Building Chemicals d.o.o.,
– za netočnost i izmjenu navedenih podataka, kao ni po pitanju kršenja autorskih prava