Crkva u Belom Manastiru
Natrag
IZVOĐAČ: Spegra- Veselčić gradnja

Korišteni materijali: MC INJEKT GL 95 TR